Zápis 2019/2020 Zuzana Pulcová   

tel.: 776 302 392

email:pulcova.uk@seznam.cz 

Klub Beránek

Miniškolka – dopolední a odpolední kurzy pro děti

Ostrov objevů

Vzdělávací program pro děti od 1-3 let